Desserts 4/2560

ขนมถ้วย


ส่วนผสม

1.แป้งข้าวเจ้า 1/2 ถ้วย
2.แป้งถั่วเขียว 1 1/4 ช้อนโต๊ะ
3.แป้งท้าว 3 ช้อนโต๊ะ
4.แป้งข้าวเจ้า 1/4ถ้วย และ 2 ช้อนโต๊ะ
5.หางกะทิ 1 ถ้วย
6.หัวกะทิ 2 ถ้วย


เครื่องปรุง
1.น้ำตาลปี๊บ 1/2 ถ้วย และ 2 ช้อนโต๊ะ
2.น้ำใบเตยเข้มข้น 4 ช้อนโต๊ะ
3.เกลือ 1 ช้อนชา


วิธีทำ
1.ใส่ส่วนผสมแป้งข้าวเจ้า แป้งถั่วเขียว แป้งท้าว น้ำตาลปี๊บ หางกะทิ น้ำใบเตยเข้มข้นผสมกัน จากนั้นกรองเอาเศษแป้งออกแล้วพักไว้
2.ใส่ส่วนผสมหัวกะทิ เกลือ แป้งข้าวเจ้าผสมกันให้แป้งละลาย กรองเอาเศษแป้งออก 1 รอบ
3.ตั้งน้ำให้เดือด เอาถ้วยตะไลวางในรังนึ่งพอถ้วยร้อนตักส่วนผสมของแป้งใส่ประมาณ 1/2 ถ้วย ปิดฝา นึ่งไฟแรง 8 นาที
4.จากนั้นลดไฟลง ใส่น้ำกะทิอีกชั้น ปิดฝาเร่งไฟแรงนึ่งอีก 10 นาที
5.ใส่จานพร้อมเสริฟ


ภาพ และข้อมูลจาก 

Cholly's Home Made