Desserts 8/2560

ถั่วแดงกวน (ขนมญี่ปุ่น)


วัตถุดิบ
1.ถั่วแดง 250 กรัม
2.น้ำต้มสะอาด 1 ลิตร


เครื่องปรุง
น้ำตาลทรายแดง 120 กรัม


วิธีทำ
1. แช่ถั่วแดงในน้ำสะอาดข้ามคืน หรืออย่างน้อย 1-2 ชั่วโมง
2. นำถั่วแดงพร้อมน้ำที่แช่ลงในหม้อต้มจนสุก
3. เมื่อต้มถั่วแดงจนสุกดีแล้ว นำไปปั่นให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่น
4. ใส่น้ำตาลทรายแดง
5. นำถั่วแดงที่ได้ไปกวนจนเหนียว
6. ทิ้งให้เย็นสนิท
7.ใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟ หรือใส่ไส้ขนม


ภาพ และข้อมูลจาก
Foodtravel.tv