Exercise 3/2560

10 ท่า โยคะลดน้ำหนัก โยคะท่าที่ 1 ยืนตรงพนมมือไว้ที่อก จากนั้นย่อตัวลง ก้มตัว เอียงลำตัวไปด้านข้าง ให้แขนขวาพาดเข่าซ้าย ข้างไว้ 5 ลมหายใจเข้าออก แล้วจึงสลับข้างโยคะท่าที่ 2 นอนคว่ำ ยกลำตัวด้านบน และขาขึ้น มือทั้งสองข้างเหยียดไปด้านหลัง จับเท้าไว้ ค้างไว้ 5 ลมหายใจเข้าออกโยคะท่าที่ 3 นอนคว่ำ ตั้งศอก ยกลำตัวด้านบนขึ้น ค้างไว้ 5 ลมหายใจเข้าออกโยคะท่าที่ 4 ยืนตรง มือทั้งสองข้างประสานกัน เหยียดขึ้นเหนือศีรษะ จากนั้นก้าวเท้าขวาไปด้านหน้า งอเข่า ทำมุม 90 องศา ขาหลังเหยียดตรง เงยหน้ามองด้านบน ค้างไว้ 5 ลมหายใจเข้าออก แล้วสลับข้างโยคะท่าที่ 5 นั่งหลังตรง วางขาขวาไว้ด้านหลัง ยกปลายเท้าขวาวางไว้ที่แขนขวา ค้างไว้ 5 ลมหายใจเข้าออก แล้วสลับข้างโยคะท่าที่ 6 ยืนตรง ย่อตัวลงเล็กน้อย ขาซ้ายพาดไว้บนขาขวา ให้ปลายเท้าอยู่หลังขาขวา แขนทั้งสองข้างไขว้กันตามภาพ โดยแขนขวาวางไว้บนแขนซ้าย ค้างไว้ 5 ลมหายใจเข้าออก แล้วสลับข้างโยคะท่าที่ 7 นั่งหลังตรง ขาทั้งสองข้างเหยียดไปด้านหน้า จากนั้นก้มตัวลงมือทั้งสองข้างจับที่เท้า ค้างไว้ 5 ลมหายใจเข้าออก โยคะท่าที่ 8 นั่งหลังตรง ขาซ้ายพาดไว้บนขาขวา มือทั้งสองข้างจับประสานกันไว้ที่ด้านหลัง โดยตั้งแขนขวา ยกศอกชี้ขึ้นด้านบน ทิ้งปลายมือไปด้านหลัง จากนั้น ยกแขนซ้ายไขว้ไปด้านหลัง มาจับมือขวาเอาไว้ ค้างไว้ 5 ลมหายใจเข้าออก แล้วสลับข้างโยคะท่าที่ 9 ยืนตรง ก้าวขาขวาไปด้านหน้า งอเข่า ทำมุม 90 องศา ขาซ้ายเหยียดตรง บิดลำตัว ยกแขนขวาขึ้นด้านบน ส่วนแขนซ้ายพาดไว้ด้านนอกขาขวา เงยหน้ามองขึ้นด้านบน ค้างไว้ 5 ลมหายใจเข้าออก แล้วสลับข้างโยคะท่าที่ 10 นอนหงาย ยกเข่าขึ้นแนบอก มือทั้งสองข้างกอดเข่าไว้ ค้างไว้ 5 ลมหายใจเข้าออก


ภาพ และข้อมูลจาก
trueID