Health Care 1/2560

5 เทคนิค ยิ่งกินยิ่งผอม

  • กฏข้อที่ 1 หลีกเลี่ยงอาหารสีขาวประเภทแป้ง และน้ำตาล เพราะเป็นอาหารที่ให้พลังงานสูงทำให้ให้เกิดกระบวนการสะสมไขมัน
  • กฏข้อที่ 2 จัดสัดส่วน แบ่งมื้อเล็ก ทานบ่อยๆ โดยส่วนมากแบ่งอาหารออกเป็น 5-6 มื้อ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาอากเป็น 4 มื้อตามความเหมาะสมกับตารางชีวิตของตนเองโดยเฉลี่ยห่างมื้อละประมาณ 3 ชม.
  • กฏข้อที่ 3 งดดื่มเครื่องดื่มที่ให้พลังงาน เพราะมีส่วนผสมของน้ำตาล และสารให้ความหวาน ตัวเลือกที่ดีที่สุดคือน้ำเปล่า
  • กฏข้อที่ 4 น้ำเปล่าตัวช่วยผอมน้ำเป็นสิ่งสำคัญมากในการดำรงค์ชีวิต ความเชื่อที่ว่าดื่มน้ำมากๆแล้วจะทำให้บวมน้ำเป็นความเชื่อที่ผิด ไม่เป็นความจริง ในทางกลับกันการดื่มน้ำมากๆจะทำให้ร่างกายได้น้ำอย่างเพียงพอ และลดการกักเก็บน้ำไว้ในร่างกาย ยิ่งในช่วงของการลดน้ำหนักควรดื่มน้ำมากๆ เพราะน้ำจะช่วยให้ร่างกายสดชื่น
  • กฏข้อที่ 5 เหนื่อยทั้งสัปดาห์ต้องมีอาหารจานโปรด ร่างกายต้องการพักผ่อน การทำอะไรซ้ำๆจะทำให้เกิดความเครียด การควบคุมอาหารก็เช่นกัน เมื่อตลอดสัปดาห์เคร่งเครียดกับการควบคุมพลังงานและสารอาหาร ควรหาเวลาให้ร่างกายและจิตใจได้พักด้วยการหาอาหารจานโปรด 1 มื้อและรับประทานด้วยปริมาณพอเหมาะ

ภาพ และข้อมูลจาก