Health Care 21/2560

เลือกเนื้อหมูปลอดภัย


  • การบริโภคอาหาร คงหนีไม่พ้นเรื่องของความปลอดภัยในอาหาร (Food Safety) ซึ่งไม่เพียงต้องเปี่ยมด้วยคุณค่าเท่านั้น หากแต่ต้องปลอดภัยสำหรับการบริโภคและไม่มีสารตกค้าง อย่างในเนื้อสัตว์ก็จะมีทางกรมปศุสัตว์คอยดูแลติดตามเรื่องนี้อย่างเข้มงวด โดยเฉพาะการตรวจสอบผู้ลักลอบใช้สารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ (β – agonist) หรือที่รู้จักกันในชื่อสารเร่งเนื้อแดงในการเลี้ยงสุกร เรื่องนี้ต้องขอยกนิ้วชื่นชมกับการทำงานอย่างแข็งขันของกรมปศุสัตว์ เพราะช่วยสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค ว่าเนื้อสัตว์ของไทยปลอดภัยบริโภคได้หายห่วง
  • สารที่เกษตรกรนำมาใช้เป็นทางลัดในการปรับปรุงคุณภาพซากให้เนื้อหมูมีปริมาณเนื้อแดงมาก มีไขมันน้อย เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคนี้ ในความเป็นจริงทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีประกาศห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตและนำเข้าซึ่งอาหารสัตว์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์มาตั้งแต่ พ.ศ. 2525 และพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 ซึ่งที่ผ่านมากรมปศุสัตว์ได้ทำโครงการแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งในหมู ด้วยการรณรงค์ให้เกษตรกรเลิกใช้สารเร่งเนื้อแดง เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค ขณะเดียวกันก็ได้เร่งเข้าตรวจสอบผู้ประกอบการอย่างเข้มงวดมากขึ้น พร้อมทั้งทำการปราบปรามอย่างจริงจัง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศไทยได้เริ่มดำเนินนโยบายความปลอดภัยทางด้านอาหารเมื่อปี 2546 ทุกภาคส่วนก็ได้มีมาตรต่างๆ เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่องมาตลอด
  • สำหรับผู้บริโภคก็ต้องระมัดระวังในการเลือกซื้อ โดยเนื้อหมูที่ใช้สารดังกล่าว สามารถสังเกตได้จาก ลักษณะสีของเนื้อ ที่จะมีสีแดงเข้ม กดเนื้อแล้วไม่มีความยืดหยุ่น มีสัดส่วนที่เป็นมัน ประมาณร้อยละ 30 มีเนื้อแดงประมาณร้อยละ 70 และเนื้อที่หั่นทิ้งไว้จะมีลักษณะค่อนข้างแห้ง แต่หมูปกติเมื่อหั่นทิ้งไว้จะพบว่ามีน้ำซึมออกมาจากผิว  และถ้าปล่อยทิ้งไว้ให้สัมผัสกับอากาศประมาณ 2-3 ชั่วโมง มักจะมีสีเข้มกว่าปกติ ที่สำคัญหากวางไว้ในที่โล่งๆ ยังไม่มีแม้แต่แมลงวันตอมแล้วละก็ แสดงว่าเนื้อหมูนั้นมีสารปนเปื้อนอยู่อย่างแน่นอน ดังนั้นการเลือกซื้อเนื้อสัตว์ครั้งต่อไป ขอให้หลีกเลี่ยงเนื้อหมูดังกล่าว และผู้บริโภคควรเลือกซื้อเนื้อหมูที่มีสีชมพูอ่อนๆ เนื้อแน่น นุ่มเป็นมัน ไม่มีกลิ่นเหม็นหรือเมือกลื่น ถ้าจะให้ดี...ก็ต้องซื้อเนื้อหมูจากแหล่งที่ไว้ใจได้ ยิ่งถ้าสามารถตรวจสอบย้อนกับได้ถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบ ก็จะยิ่งส่งเสริมให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพว่าปลอดภัยแน่นอน

ภาพ และข้อมูลจาก
CPF