News 102/2560

สมอ.ร่างมาตรฐานอุตฯท่องเที่ยว


  • วันที่ 19 ตุลาคม สำนักข่าว INN รายงานว่านายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กล่าวว่า สมอ.เตรียมพัฒนาแนวทางจัดการระบบมาตรฐานสินค้าท่องเที่ยว เนื่องจากปัจจุบันภาคการท่องเที่ยวเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมเป้าหมายสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยสมอ.จะยกระดับความน่าเชื่อถือพัฒนาเป็นการท่องเที่ยวสีเขียวกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  
  • สำหรับผู้ประกอบการ โรงแรม บริการ ในภาคของสปา สุขภาพ รวมถึงมาตรฐานของอุตสาหกรรมที่สนับสนุนภาคาการท่องเที่ยว เช่น การควบคุมคุณภาพสินค้าของฝาก ของที่ระลึกเชิงพื้นเมือง  โดยจะนำแนวดำเนินการในพัฒนามาตรฐานตัวใหม่สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และ ผู้ประกอบการเริ่มต้น(สตาร์ทอัพ) หรือ มอก. Lite เข้ามาดูแล รวมถึงมาตรฐานสินค้าชุมชนไปสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.) โดยคาดว่าจะสามารถประกาศร่างมาตรฐานดังกล่าวเป็นรูปธรรมได้ในปี 2562  เช่นเดียวกับการจัดทำร่างมาตรฐานเกี่ยวกับการทดสอบแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV) โดยสมอ.ได้ของบประมาณปี 2562 สำหรับจัดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบที่สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทดสอบแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า รวมถึงระบบกักเก็บพลังงานขนาดใหญ่  พร้อมกันนี้ สมอ.เตรียมหารือร่วมกับกรมศุลกากรเพื่อพิจารณาแนวทางการทำงานรวมกันทั้ง 2 หน่วยงานในวันที่ 30 ตุลาคมนี้ เบื้องต้นจะหารือถึงการตรวจสอบสินค้า มาตรฐานบังคับก่อนอนุญาติให้เข้ามาภายในประเทศจำนวน 105 รายการ

ภาพ และข้อมูลจาก