News 10/2560

พาณิชย์ดึงสินค้าชุมชนขายร้านค้าประชารัฐ


  • วันที่ 16 กันยายน สำนักข่าวไทย รายงานว่านายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า เตรียมจะนำเอาสินค้าชุมชนที่มีคุณภาพและได้รับการคัดเลือกจากกองทุนหมู่บ้านมาจำหน่ายในร้านค้าประชารัฐ เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน เพราะสินค้าที่ได้รับการคัดเลือกจะสามารถนำไปจำหน่ายในร้านค้าประชารัฐและร้านค้ากองทุนหมู่บ้านต่าง ๆ ทั่วประเทศกว่า 40,000 แห่ง ทำให้เกิดเงินหมุนเวียนภายในชุมชนมากขึ้นและเศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง 
  • ขอความร่วมมือสมาชิกกองทุนหมู่บ้านจากกว่า 800 อำเภอ จัดหารถใช้ทำร้านค้าประชารัฐเคลื่อนที่ หรือโมบายยูนิต อำเภอละ 1 คัน เพื่อใช้วิ่งจำหน่ายสินค้าตามหมู่บ้านภายในอำเภอ ทำให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถเข้าถึงสินค้าธงฟ้าประชารัฐราคาถูกและใช้สิทธิ์ในบัตรได้อย่างทั่วถึง โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะสามารถซื้อสินค้าราคาส่งได้ในราคาพิเศษ เพื่อนำมาจำหน่าย ส่วนเครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีดีซี รัฐจะเป็นผู้ติดตั้งให้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และคาดว่าน่าจะจัดทำร้านค้าประชารัฐเคลื่อนที่ครบทั้ง 800 อำเภอ 
  • เดือนตุลาคมจะเปิดตัวโครงการขนส่งชุมชน โดยร่วมกับกรมการขนส่งทางบก เพื่อให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านสามารถนำรถกระบะที่มีอยู่มาใช้วิ่งขนส่งสินค้าระยะทางใกล้ ๆ ข้ามอำเภอได้ ซึ่งรถกระบะรายใดที่สนใจสามารถขึ้นทะเบียนกับกองทุนหมู่บ้าน เพื่อส่งเรื่องให้ภาครัฐพิจารณา โดยได้หารือกับกรมการขนส่งทางบกให้รถกระบะที่เข้าร่วมโครงการสามารถขึ้นทะเบียนเป็นทั้งรถส่วนบุคคลและรถสาธารณะ เพื่อให้สามารถรับส่งสินค้าได้ไม่ผิดกฎหมาย รวมทั้งจะให้มีการจัดสอบใบขับขี่สาธารณะตามอำเภอ สำหรับผู้ที่ร่วมโครงการด้วย

ภาพ และข้อมูลจาก