News 111/2560

ไทยเป็นเจ้าภาพประชุม AMER 7


  • วันที่ 21 ตุลาคม สำนักข่าวไทย รายงานว่าประเทศไทยเป็นผู้นำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว หรือแอลเอ็นจี รายแรกของอาเซียน ในขณะที่การค้าแอลเอ็นจีราว 3 ใน 4 ของโลกก็อยู่ในเอเชีย ประเด็นนี้
  • จึงเป็นหนึ่งในหัวข้อของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานเอเชีย ครั้งที่  7 แนวคิดสำคัญในการสร้างเสถียรภาพด้านแอลเอ็นจีของไทยเป็นอย่างไร ติดตามจากรายงาน

ภาพ และข้อมูลจาก