News 113/2560

พาณิชย์ถกธปท.ปรับสินค้าเงินเฟ้อใหม่


  • วันที่ 23 ตุลาคม สำนักข่าว INN รายงานว่านางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หรือ สนค. กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ ได้หารือร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. ในการปรับรายการสินค้าที่จะนำมา คำนวณ ในดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป หรือ อัตราเงินเฟ้อใหม่ ให้มีความทันสมัย ตรงกับการใช้งานของประชาชนในปัจจุบัน ซึ่งจะสามารถสะท้อน ออกมาเป็นอัตราเงินเฟ้อได้อย่างแท้จริง โดยรายการสินค้าในปัจจุบันหลายรายการได้มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งความต้องการในการใช้ลดลง ไม่เหมาะที่จะนำมาคำนวณอยู่ในตะกร้าของสินค้าที่นำมาประเมินอัตราเงินเฟ้อของประเทศ
  • นอกจากนี้ ยังมีสินค้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ที่ในปัจจุบันประชาชนนิยมใช้ และมีความต้องการสูงแต่ยังไม่ได้ถูกนำมาคำนวณ อยู่ในอัตราเงินเฟ้อปัจจุบัน จึงต้องมีการปรับรายการสินค้าให้มีความเหมาะสมต่อไป

ภาพ และข้อมูลจาก