News 133/2560

พณ.ประสานผู้ผลิตเพิ่มปริมาณสินค้าร้านประชารัฐ


  • วันที่ 30 ตุลาคม สำนักข่าว INN รายงานว่านายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางกรมการค้าภายใน ได้เร่งประสานกับบริษัทผู้ผลิตสินค้าที่ส่งสินค้าให้กับ ร้านค้าประชารัฐในพื้นที่ต่างๆ โดยได้ขอความร่วมมือ ให้มีการเพิ่มปริมาณสินค้าที่จะส่งผ่านไปยังร้านค้าประชารัฐ ในพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถ ซื้อสินค้าธงฟ้าประชารัฐผ่านทางร้านค้าประชารัฐได้ เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมในเบื้องต้น โดยสินค้าธงฟ้าประชารัฐที่มีการวางจำหน่ายนั้น จะมีราคาถูกกว่าท้องตลาดร้อยละ 15-20 และสำหรับในพื้นที่ที่ยังไม่มีร้านค้าประชารัฐ กรมการค้าภายในจะมีการประสานจัดรถโมบายยูนิต ออกไปจำหน่ายสินค้าเฉพาะจุด และจะมีการประสาน จัดทำ สินค้าธงฟ้า ลงไปจำหน่ายในพื้นที่ที่มีความต้องการในระยะเร่งด่วน
  • ขณะนี้การติดตั้งเครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EDC สำหรับร้านค้าประชารัฐนั้น กรมบัญชีกลางได้ทำการดำเนินการติดตั้งอย่างต่อเนื่องและล่าสุดมีจำนวนกว่า 6,000 ร้านค้าทั่วประเทศแล้ว และจะเร่งดำเนินการ ให้ได้ 8,000 เครื่องภายในสิ้นเดือนนี้

ภาพ และข้อมูลจาก