News-162561

อัตราการว่างงานของกลุ่มยูโรโซน ลดลงต่ำสุดในรอบ 9 ปี


  • วันที่ 10 มกราคม สำนักข่าว VOA รายงานว่าอัตราการว่างงานของประเทศในกลุ่มยูโรโซน 19 ประเทศ ลดลงในเดือน พ.ย. อยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ 9 ปี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มนี้กำลังฟื้นตัวจากวิกฤติหนี้ครั้งใหญ่
  • สำนักงานด้านสถิติของสหภาพยุโรป Eurostat กล่าวว่า อัตราการว่างงานเฉลี่ยของกลุ่มยูโรโซนในเดือน พ.ย. อยู่ที่ระดับ 8.7% ลดลงจาก 8.8% ในเดือน ต.ค. คิดเป็นจำนวนคนตกงานราว 14 ล้าน 2 แสน 6 หมื่นคน
  • หากพิจารณาเป็นรายประเทศ จะพบว่า กรีซยังคงมีอัตราการว่างงานสูงสุดที่ระดับสูงกว่า 20% ซึ่งลดลงมาอย่างต่อเนื่อง รองลงมาคือ สเปน ที่ 16.7% ซึ่งลดลงจาก 25% ในปีก่อนหน้านั้น

ภาพ และข้อมูลจาก