News 1902560

พาณิชย์ฯ มั่นใจไทยปักธงลงทุนผลิตไฟฟ้า


  • วันที่ 19 พฤศจิกายน สำนักข่าว VOICE รายงานว่านางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้กรมการค้าต่างประเทศจัดคณะผู้แทนการค้าภาครัฐและเอกชน เดินทางไปเจรจาการค้าและการลงทุนกับรัฐฉาน ประเทศเมียนมา ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 เพื่อไปติดตามความคืบหน้าการจัดทำความร่วมมือด้านการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในรัฐฉานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม หลังจากที่ก่อนหน้านี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้เคยร่วมคณะกับกรมฯ เดินทางไปยังรัฐฉานเมื่อเดือนสิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา และได้มีการหารือความร่วมมือกันในเบื้องต้นไว้แล้ว
“การเดินทางไปครั้งนี้ เป็นการไปติดตามความคืบหน้าการเข้าไปลงทุนผลิตไฟฟ้าในรัฐฉานของ กฟภ. โดยคณะของไทย จะเข้าพบปะหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวางแผนและเศรษฐกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการไฟฟ้า พลังงาน และเทคโนโลยี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐฉาน เพื่อหารือรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับการลงทุนด้านการไฟฟ้าในรัฐฉาน โดยกระทรวงฯ มั่นใจว่า สามารถจะสรุปผลความร่วมมือการลงทุนด้านการผลิตไฟฟ้าในรัฐฉานได้”นางอภิรดีกล่าว  
  • นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า กรมการค้าต่างประเทศจะนำคณะผู้บริหารและทีมงานจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เดินทางไปยังเมืองตองยี รัฐฉาน เพื่อไปหารือรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับการจัดทำความร่วมมือด้านการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในรัฐฉาน โดยมีนายเสกสรร เสริมพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญระดับ 13 สำนัก รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์พร้อมคณะรวมทั้งสิ้น 6 ราย ร่วมเดินทางไปกับกรมฯ โดยกรมฯ มั่นใจว่า จะสามารถสรุปผลความร่วมมือกันได้ เพราะทางรัฐมนตรีของรัฐฉาน มีความคุ้นเคยกับไทย และต้องการให้ไทยเข้าไปลงทุนอยู่แล้ว
  • ทั้งนี้ รัฐฉานเป็นตลาดใหม่ ที่กรมฯ ให้ความสำคัญในการขยายตลาดทั้งด้านการค้าและการลงทุน โดยที่ผ่านมา ได้นำคณะผู้แทนการค้าเดินทางไปเปิดตลาดแล้ว เมื่อช่วงเดือนสิงหาคม 2560 ซึ่งประสบความสำเร็จในการขยายความร่วมมือด้านการค้าขาย การลงทุนในธุรกิจโรงแรม การท่องเที่ยว การแปรรูปสินค้าเกษตร ปศุสัตว์ และโรงพยาบาล รวมถึงการลงทุนด้านไฟฟ้า ที่ทางรัฐฉานมีความต้องการให้ไทยเข้าไปลงทุน และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในเมืองตองยีและเชียงตุง ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
  • กรมฯ ยังมีแผนที่จะขยายความร่วมมือกับรัฐฉาน เพื่อสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจการค้า การลงทุนกับรัฐฉานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกิจกรรมที่เคยได้ดำเนินการไปแล้ว เช่น การจัดงาน Thailand Festival ที่เมืองตองยี การจัดเจรจาธุรกิจ การจัดคณะผู้แทนการค้าไปเยือน การเชิญให้ผู้ประกอบการจาก  รัฐฉานเข้ามาร่วมงานมหกรรมการค้าชายแดน ซึ่งกรมฯ กำลังพิจารณาจัดกิจกรรมในปี 2561 เพิ่มเติม

ภาพ และข้อมูลจาก