News 2022560

ความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากยาระงับปวด


  • วันที่ 22 พฤศจิกายน สำนักข่าว VOA รายงานว่าทำเนียบขาวเปิดเผยตัวเลขความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากปัญหาการใช้ยาเกินขนาด และการติดยาระงับปวดที่มีสารฝิ่น เช่น มอร์ฟีน หรือมีสารสังเคราะห์ ว่ามีมูลค่าสูงถึงกว่า 5 แสนล้านดอลลาร์ในปี 2558 และจำนวนเงินที่คนอเมริกันใช้จ่ายเพื่อซื้อและติดยาแก้ปวดนี้ คิดเป็นสัดส่วน 2.8 เปอร์เซ็นต์ของผลผลิต GDP
  • ยาแก้ปวดซึ่งเข้าสารฝิ่น อาจเป็นยาตามใบสั่งแพทย์ แต่ก็มีการใช้เฮโรอีนในฐานะยาเพื่อบำบัดอาการปวดอย่างผิดกฎหมายเช่นกัน
  • เมื่อปีที่แล้วมีคนอเมริกันกว่า 64,000 คน เสียชีวิตจากการใช้ยาเกินขนาด และในจำนวนนี้กว่า 20,000 คน เสียชีวิตจากการใช้ยาที่เกี่ยวข้องกับ fentanyl ซึ่งเป็นยาแก้ปวดเข้าสารฝิ่นที่สามารถทำให้ผู้ใช้ติดได้

ภาพ และข้อมูลจาก