News 20/2560

อังกฤษเตรียมจ่ายค่าแยกตัวจากอียู 2 หมื่นล้านยูโร


  • วันที่ 22 กันยายน สำนักข่าว VOA รายงานว่านางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษเตรียมประกาศแผนแยกตัวจากสหภาพยุโรป หรือ Brexit ในวันศุกร์ที่บ้านหมายเลข 10 ซึ่งรวมถึงการจ่ายค่าแยกตัวราว 2 หมื่นล้านยูโร หรือราว 7 แสน 8 หมื่น 9 พันล้านบาท ระหว่างที่กระบวนการแยกตัวจะเสร็จสิ้น ภายใน 2 ปีข้างหน้า
  • เรื่องนี้ได้สร้างความโล่งใจว่า Brexit จะไม่ส่งผลกระทบต่อสหภาพยุโรป หรือ EU ในระยะสั้น หลังจากก่อนหน้านี้มีข่าวลือออกมาต่อเนื่อง ถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการแยกตัวจากสหภาพยุโรปของอังกฤษ ที่อาจส่งผลกระทบต่อ 27 ชาติสมาชิกที่เหลือ โดยเฉพาะเยอรมนีที่อาจต้องจ่ายเงินสบทบแทนอังกฤษที่แยกตัวออกไป
  • ขณะเดียวกัน นี่เป็นสัญญาณที่ดีต่ออังกฤษ ในการหาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับอีก 27 สมาชิกในช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญนี้

ภาพ และข้อมูลจาก