News 2032560

GE ทำสัญญา 400 ล้านดอลลาร์กับรัฐบาลอิรัก


  • วันที่ 23 พฤศจิกายน สำนักข่าว VOA รายงานว่าบริษัท General Electric ของสหรัฐฯ ทำสัญญากับรัฐบาลอิรัก เพื่อร่วมพัฒนาโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านบริการไฟฟ้า
  • บริษัท GE กล่าวว่า มูลค่าสัญญาของโครงการนี้อยู่ที่กว่า 400 ล้านดอลลาร์ สำหรับการเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานในการผลิตไฟฟ้าไปสู่เมืองห่างไกลในอิรัก
  • ปัจจุบัน อิรักเป็นเป็นประเทศหนึ่งที่ประสบปัญหาไฟดับบ่อยครั้งในหลายเมือง

ภาพ และข้อมูลจาก