News-2092560

หอการค้าไทยจีน จับคู่ธุรกิจขยายการลงทุน


  • วันที่ 27 พฤศจิกายน สำนักข่าว INN รายงานว่านายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี ประธานหอการค้าไทย-จีน ขณะนี้นักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจที่จะลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น โดยเฉพาะนักลงทุนจากประเทศจีน ภายหลังที่สภาพัฒน์ประกาศตัวเลขจีดีพีไตรมาส 3 ปี 2560 ออกมาขยายตัวได้ดี ซึ่งในช่วงต้นปี 2561 หอการค้าไทย-จีนจะจัดงานใหญ่ในรูปแบบของการเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างนักธุรกิจไทยกับนักธุรกิจจีน ซึ่งเชื่อว่าจะเกิดประโยชน์กับทั้ง 2 ประเทศ 
  • ประธานหอการค้าไทย-จีน กล่าวอีกว่า  สิ่งที่อยากจะฝากไปยังรัฐบาลก็คือ การเดินหน้าออกกฏหมายร่างพ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี) เพราะถ้ามีความชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องสิทธิประโยชน์ออกมา ก็จะให้ทำนักลงทุนเชื่อมั่นและลงทุนในไทยมากขึ้น  

ภาพ และข้อมูลจาก