News-2132560

Bitcoin ทะลุหลัก $9,000 เดินหน้าสร้างสถิติใหม่ $10,000


  • วันที่ 28 พฤศจิกายน สำนักข่าว VOA รายงานว่าค่าเงินดิจิทัล Bitcoin พุ่งทะลุหลัก 9,000 ดอลลาร์เรียบร้อยแล้ว โดยซื้อขายกันที่ระดับ 9,500 ดอลลาร์ต่อ 1 Bitcoin ในวันจันทร์ที่ตลาดเอเชีย
  • ตั้งแต่ต้นปีนี้ เงิน Bitcoin มีค่าเพิ่มขึ้นไปแล้วถึง 860% แม้บรรดาผู้เชี่ยวชาญวงการการเงินต่างแสดงความกังวลว่าอาจเกิดฟองสบู่เงินดิจิทัลได้
  • สาเหตุที่ Bitcoin มีค่าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงสองสัปดาห์มานี้ เป็นเพราะการคาดการณ์ว่าสถาบันการลงทุนใหญ่ๆ เช่น กองทุนเฮดจ์ฟันด์ หรือบรรษัทบริหารสินทรัพย์ต่างๆ อาจเตรียมซื้อขายและลงทุนใน Bitcoin มากขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้ สถาบันการเงินหลายแห่งได้ยอมรับการซื้อขายเงินสกุลดิจิทัลนี้แล้ว
  • ผู้เชี่ยวชาญยังเชื่อด้วยว่า ค่าเงิน Bitcoin จะทะลุหลัก 10,000 ดอลลาร์ต่อ 1 Bitcoin ในอีกไม่กี่วันนี้

ภาพ และข้อมูลจาก