News 22/2560

ส่งออกโตสุดรอบ 5 ปี


  • วันที่ 22 กันยายน สำนักข่าว Voice tv รายงานว่านายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ 'ประเทศไทย 4.0 อนาคตเศรษฐกิจดิจิทัล' ในงาน Digital Thailand Big Bang 2017 : Digital Transformation Thailand  ระบุถึง ตัวเลขการส่งออก เดือนสิงหาคม 2560  ที่ขยายตัวถึงร้อยละ 13 เป็นการเติบโตสูงที่สุดในรอบเกือบ 5 ปี  ตัวเลขการท่องเที่ยวดีมาก การจับจ่ายใช้สอยเริ่มกระเตื้องขึ้น การเบิกจ่ายของรัฐบาลไปได้ดี  จึงเชื่อมั่นว่า จีดีพีไตรมาส 3 - 4 และทั้งปีนี้ จะไปได้ดี   
  • ยอมรับยังมีข้อกังวลเรื่องความเหลื่อมล้ำ เพราะประเทศไทยมีเกษตรกรกว่า 30 ล้านคน แต่มีส่วนแบ่งจีดีพีเพียง 10%  ซึ่งเป็นเรื่องยากจะทำให้คนกลุ่มนี้มีชีวิตที่สุขสบายได้  จึงต้องนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มในผลผลิต  เปลี่ยนเกษตรกรให้เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ รู้จักการทำบัญชีครัวเรือน รู้จักการทำวิสาหกิจชุมชน และการทำอีคอมเมิร์ซ เป็นต้น  หากทำได้ประเทศไทยจะเติบโตภายใน ไม่พึ่งพาแต่การส่งออก
  • ส่วนที่มีการพูดว่า รัฐบาลชุดนี้ขาลง นายสมคิด บอกว่า ตอนนี้ขาขึ้นแล้ว และอีก 2 ปีจะดีกว่านี้อีก แต่หากไม่ทำอะไรเลย หรือได้คนไม่ทำอะไรมาเป็นรัฐบาล นั่นจึงจะเรียกว่าเป็นขาลง และจะเป็นขาลงแบบกู่ไม่กลับ
  • นายสมคิด ยังให้การบ้านกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เดินหน้านโยบายด้านดิจิทัลใน 3 เรื่อง คือ 
  1. ต้องตอบโจทย์ประชาชนให้ได้ว่ารัฐบาลลงทุนด้านดิจิทัลไปเพื่ออะไร เช่น โครงการอินเตอร์เน็ตประชารัฐ ไม่ใช่แค่การวางโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและฟรี wifi ทุกหมู่บ้าน แต่ต้องทำให้เห็นผลว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยยกระดับชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำ ทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และการเกษตร ได้อย่างไร
  2. อยากเห็นไทย เป็นประเทศที่มีผู้ประกอบการสตาร์ตอัพเกิดขึ้นจำนวนมาก ช่วยสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่มีธุรกิจ ไม่ใช่สนใจ 500 บริษัทใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เท่านั้น
  3. อยากให้กระทรวงดีอี ทำให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของ บิ๊กดาต้า  หรือ การวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลจำนวนมหาศาล เพื่อเป็นกลไกวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย  รวมทั้งให้กระทรวงดีอี  จัดงาน บิ๊กดาต้า ในปี 2561 เพื่อให้ความรู้ประชาชนว่า บิ๊กดาต้า จะเชื่อมโยงไปสู่อะไรได้บ้าง สร้างความตื่นตัวให้คนไทย 

ภาพ และข้อมูลจาก