News-2232560

สหรัฐฯ ปรับนโยบายจูงใจบริษัทเปิดเผยการจ่ายเงินสินบนให้ต่างชาติ


  • วันที่ 30 พฤศจิกายน สำนักข่าว VOA รายงานว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ปรับนโยบายเพื่อจูงใจให้บริษัทเปิดเผยการจ่ายเงินสินบนให้เจ้าหน้าที่ต่างชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนการลดหย่อนค่าปรับ
  • กฎหมายสหรัฐฯ เรื่องการปราบปรามคอร์รัปชั่น บริษัทอเมริกันที่จ่ายเงินสินบนให้กับเจ้าหน้าที่ต่างชาติจะถูกดำเนินคดีอาญา
  • การปรับนโยบายครั้งนี้ รองรัฐมนตรียุติธรรม Rod Rosenstein กล่าวว่าบริษัทที่เปิดเผยการให้สินบนโดยสมัครใจอาจได้รับการลดค่าปรับครึ่งหนึ่งจากมาตรฐานปัจจุบัน และอาจหลีกเลี่ยงการถูกดำเนินคดีได้

ภาพ และข้อมูลจาก