News-2262560

กลุ่มโอเปคคงการลดการผลิตน้ำมันต่อจนถึงสิ้นปีหน้า


  • วันที่ 1 ธันวาคม สำนักข่าว VOA รายงานว่ากลุ่มประเทศผู้ส่งออกปิโตรเลียมรายใหญ่ของโลกแห่งองค์การโอเปค ตกลงกันในวันพฤหัสบดีว่าจะลดการผลิตน้ำมันต่อไปจนถึงสิ้นปีหน้า เพราะปัจจุบันยังมีปริมาณน้ำมันมากกว่าความต้องการ
  • โอเปคส่งสัญญาณว่าอาจเปลี่ยนใจให้ยุติการลดปริมาณการผลิตเร็วขึ้น หากว่าราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นอย่างร้อนแรงเกินไป
  • ในปัจจุบัน กลุ่มโอเปคลดการผลิต 1.8 ล้านบาร์เรลต่อวัน เพื่อที่จะกระตุ้นราคา ก่อนการตัดสินใจครั้งล่าสุดนี้ประเทศสมาชิกวางแผนลดการผลิตจนถึงเดือนมีนาคมปีหน้า แต่การตกลงยืดมาตรการปัจจุบัน ทำให้การลดกำลังการผลิตน้ำมันของโอเปค อาจดำเนินต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปี พ.ศ. 2561

ภาพ และข้อมูลจาก