News-2332560

อังกฤษและอียู ไม่สามารถตกลงกันได้เงื่อนไข "Brexit"


  • วันที่ 5 ธันวาคม สำนักข่าว VOA รายงานว่าอังกฤษและสหภาพยุโรป ยังไม่สามารถตกลงกันได้เรื่องข้อตกลงการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป หรือ Brexit แต่ผู้นำของทั้งสองฝ่ายยังคงมองว่าจะสามารถบรรลุการเจรจาได้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
  • นายกฯ อังกฤษ เธเรซ่า เมย์ และประธานคณะกรรมการสหภาพยุโรป ฌอง-คล้อด ยุงเคอร์ พบปะกันที่กรุงบรัสเซลล์ในวันจันทร์ เพื่อหารือรายละเอียดต่างๆ ในการแยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป แต่ทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถตกลงกันในรายละเอียด
  • กรณีที่ว่าไอร์แลนด์เหนือซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในเขตการปกครองของสหราชอาณาจักร ยังจะอยู่ภายใต้ตลาดเดี่ยวของอียูหรือไม่ และพลเมืองของประเทศสมาชิกอียูจะยังสามารถอาศัยทำงานในอังกฤษได้ต่อไปหลังจากอังกฤษแยกตัวแล้วหรือไม่

ภาพ และข้อมูลจาก