News-2342560

เวเนซุเอลาเตรียมใช้สกุลเงินดิจิทัลใหม่ "เปโตร"


  • วันที่ 5 ธันวาคม สำนักข่าว VOA รายงานว่าประธานาธิบดีเวเนซุเอลา นิโคลาส์ มาดูโร กล่าวว่า รัฐบาลเวเนซุเอลา จะเปิดตัวเงินสกุลดิจิทัล เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกสกัดกั้นทางการเงินจากรัฐบาลสหรัฐฯ
  • ผู้นำเวเนซุเอลาระบุว่า เงินดิจิทัลใหม่นี้จะมีชื่อว่า "Petro" ซึ่งจะได้รับการอุดหนุนจากปริมาณสำรองของน้ำมัน ทองคำ และแร่ต่างๆ ของเวเนซุเอลา และเชื่อว่าจะช่วยให้เวเนซุเอลามีแนวทางใหม่ในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ
  • ปธน.มาดูโร มิได้ชี้แจงว่า เงินดิจิทัล Petro นี้จะมีอัตราการแลกเปลี่ยนเท่าไร จะซื้อขายอย่างไร และจะเริ่มนำมาใช้จริงเมื่อไร

ภาพ และข้อมูลจาก