News-2362560

ธ.ก.ส.ส่งเสริมเกษตรกรเกาะช้างทำโฮมสเตย์


วันที่ 4 ธันวาคม สำนักข่าวไทย รายงานว่าเกษตรกรบนเกาะช้าง ดั้งเดิมทำสวนผลไม้เป็นอาชีพหลัก หลังจากได้รับคำแนะนำและสนับสนุนด้านแหล่งเงินทุนจาก ธ.ก.ส.ให้ทำเป็นโฮมสเตย์ ที่พักราคาไม่แพง ให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ ทั้งทะเลและสวนผลไม้ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มรายได้และเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวของชุมชนอีกทางหนึ่ง ติดตามจากรายงาน


ภาพ และข้อมูลจาก