News-252561

นครนิวยอร์กยื่นฟ้อง 5 บริษัทน้ำมันเป็นตัวการโลกร้อน


  • วันที่ 12 มกราคม สำนักข่าว INN รายงานว่ารัฐบาลท้องถิ่นนครนิวยอร์กยื่นฟ้องบริษัทน้ำมันขนาดใหญ่ 5 แห่ง ในข้อหาเป็นตัวการให้เกิดภาวะโลกร้อน รวมทั้งยังถอนการลงทุนมูลค่าราว 5,000 ล้านดอลลาร์ของกองทุนเงินบำนาญนครนิวยอร์กออกจากบริษัทน้ำมันดังกล่าวด้วย
  • นายกเทศมนตรีนครนิวยอร์ก บิลล์ เดอ บลาซิโอ ประกาศข่าวการฟ้องร้องครั้งนี้ โดยเปรียบเทียบบริษัทน้ำมันต่างๆๆ ว่าไม่ต่างจากบริษัทบุหรี่ที่สร้างผลกำไรจากความเดือดร้อนและความตายของประชาชน
  • 3 ใน 5 ของบริษัทที่ถูกฟ้อง คือ Chevron, ExxonMobil และ Shell มีแถลงการณ์ว่า การฟ้องร้องครั้งนี้ไม่ถูกต้อง และศาลไม่ใช่สถานที่ในการต่อสู้เรื่องภาวะโลกร้อน
  • ส่วนอีก 2 บริษัท คือ BP และ ConocoPhillips ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นต่อเรื่องนี้

ภาพ และข้อมูลจาก