News-2712560

บสย.ขานรับครม.เตรียม 5หมื่นล้านค้ำ SMEs


  • วันที่ 22 ธันวาคม สำนักข่าว INN รายงานว่านายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า ตามที่ ครม.มีมติเห็นชอบและอนุมัติในหลักการมาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค 4.0 ตามข้อเสนอของกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 19 ธันวาคมที่ผ่านมานั้น โดย บสย.จะเข้าไปช่วยค้ำประกันสินเชื่อ 2 โครงการคือ
  1. โครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan) ของ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) วงเงินสินเชื่อ 50,000 ล้านบาท 
  2. โครงการ Transformation Loan เสริมแกร่ง Soft Loan เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร วงเงิน 20,000 ล้านบาท โดยใช้โครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (PGS 6) ปรับปรุงใหม่ ซึ่งขณะนี้ ยังมีวงเงินค้ำประกันสินเชื่อประมาณ 50,000 ล้านบาท 
  • สำหรับโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (PGS6) ปรับปรุงใหม่ วงเงิน 81,000 ล้านบาท ที่ผ่านมามียอดค้ำประกันไปแล้วประมาณ 30,000 ล้านบาท สามารถช่วยผู้ประกอบการ SMEs แล้วกว่า 6,700 ราย ซึ่งโครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2560 จะสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2561 โดยกำหนดวงเงินค้ำประกันต่อรายไว้ไม่เกิน 40 ล้านบาท รวมทุกสถาบันการเงิน ระยะเวลาค้ำประกันสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 10 ปี และค่าธรรมเนียมค้ำประกันร้อยละ 1.75 ต่อปี โดยรัฐบาลและสถาบันการเงินร่วมรับภาระค่าธรรมเนียมค้ำประกันแทนผู้ประกอบการ SMEs ในช่วง 4 ปีแรก

ภาพ และข้อมูลจาก