News-2792560

ศุลกากรแม่สอดเผยส่งออกต.ค.-ธ..ค.ลด14%


  • วันที่ 23 ธันวาคม สำนักข่าว INN รายงานว่านายวัลลภ วุฒาพาณิชย์ นายด่านศุลกากรแม่สอด ชายแดนไทย-เมียนมา อ.แม่สอด จังหวัดตาก เปิดเผยว่า ช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560 มูลค่าการส่งออกสินค้า 15,865 ล้านบาท ลดลง 14% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559  ขณะที่สินค้านำเข้านั้นกลับมีมูลค่าเพิ่มขึ้นแตะ 1,088 ล้านบาท สูงขึ้นเฉลี่ยประมาณ 7.4% โดยมีปัจจัยมาจากค่าเงินจ๊าตของเมียนมา อ่อนตัวอย่างต่อเนื่อง ทำให้พ่อค้านักธุรกิจชาวเมียนมามีการสั่งซื้อสินค้าลดน้อยลง หรือชะลอตัวลงไปบ้าง และจากการวิเคราะห์ สินค้าที่มีอันดับการส่งออกสูงสุด 25 อันดับ พบว่า สินค้าที่ส่งออกที่มูลค่าลดลงอย่างมากส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ฟุ่มเฟือย เช่น วิสกี้ สุราต่างประเทศ โทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์  ผ้าพิมพ์ฝ้าย  โทรทัศน์ นมถั่วเหลือง เป็นต้น ซึ่งอาจเกิดจากสภาพเศรษฐกิจในเมียนมา และในส่วนของเครื่องจักรทางการเกษตรก็ส่งออกลดลงมากเช่นกัน
  • คาดว่าในปี 2561 มูลค่าการค้าชายแดนด่านศุลกากรแม่สอด จะขยับสูงขึ้นตามกลไกลที่ชาวเมียนมายังนิยมสินค้าไทยมากกว่าประเทศอื่น ประกอบความสัมพันธ์ที่ดีมายาวนานของประชาชนทั้ง 2 ฝั่งที่แนบแน่น และในปี 2561 เงินจ๊าตเมียนมาน่าจะกระเตื้องขึ้น
  • นายด่านศุลกากรแม่สอด กล่าวเพิ่มเติมว่า มาตรการการสืบสวนและป้องกันปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายและหนีภาษี มีการดำเนินงานอย่างจริงจังและมีการจับกุมได้อย่างต่อเนื่อง
  • รายงานข่าวแจ้งว่า ปัจจุบันอัตราค่าเงินแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทไทยกับเงินจ๊าตเมียนมา เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาระหว่างปี 2559 และ 2560 คือ เดือน ธันวาคม 2559 อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 10,000 จ๊าต แลกเงินบาทไทยได้ 272 บาท ในเดือนตุลาคม 2560 อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 10,000 จ๊าต แลกเงินบาทไทยได้ 242 บาท ลดลง 30 บาท จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559 กับ 2560 ซึ่งตัวแลกแสดงให้เห็นว่าค่าเงินจ๊าตอ่อนตัวลงต่อเนื่องข้ามปี และในเดือนธันวาคม 2560 อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 10,000 จ๊าต แลกเงินบาทไทยได้ 241 บาท

ภาพ และข้อมูลจาก