News-2852560

รมช.เกษตรฯชงครม. 20ล.สำรวจEHIAแหล่งน้ำ


  • วันที่ 26 ธันวาคม สำนักข่าว INN รายงานว่านายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในวันนี้ (26 ธ.ค.) ในส่วนของกระทรวงเกษตรฯจะมีการเสนอของบประมาณประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) เกี่ยวกับแหล่งกักเก็บน้ำ 4 แห่งสำคัญในอำเภอสะเอียบ จ.แพร่ ที่จะใช้รับน้ำเมื่อเกิดน้ำท่วมและเพื่อใช้การบริโภค ประมาณ 20 ล้านบาท ซึ่งเบื้องต้นได้ลงพื้นที่พร้อมพูดคุยกับประชาชนแล้ว ส่วนใหญ่เห็นด้วยพร้อมเสียสละพื้นที่ส่วนตัว เพื่อส่วนรวม โดยหากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนหรือพื้นที่เกษตรกรรมได้ถึง 2,000 - 3,000 ไร่ 
  • กระทรวงเกษตรฯ มีแผนเพิ่มศักยภาพแหล่งกักเก็บน้ำอีก 70 แห่ง บริเวณลุ่มน้ำยม โดยล่าสุดยังอยู่ระหว่างการออกแบบ

ภาพ และข้อมูลจาก