News-322561

พณ.ทำแผนแก้ปัญหาราคาข้าวก่อนชงนบข.ก.พ.นี้


  • วันที่ 14 มกราคม สำนักข่าว INN รายงานว่านายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ อนาคตข้าวไทยเพื่อความยั่งยืน ว่า การประชุมครั้งนี้เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็น และแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สมาคมโรงสีข้าว สมาคมชาวนา และนักวิชาการ ก่อนที่จะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าว หรือ นบข. ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน พิจารณาในการประชุมในเดือนกุมภาพันธ์นี้ เพื่อให้ไทยสามารถผลิตข้าวและเพียงพอต่อความต้องการของตลาด เพื่อวางแผนวางแผนการผลิตให้เหมาะสม ทำให้ราคาข้าวมีเสถียรภาพมากขึ้น
  • ทั้งนี้ในเบื้องต้นปีการผลิต 2561/62 คาดว่าปริมาณผลผลิตข้าวไทยอยู่ที่ 30.4 ล้านตันข้าวเปลือก หรือ 19.8 ล้านตันข้าวสาร ขณะที่ราคาข้าวในปีนี้มีแนวโน้มดีขึ้น โดยราคาข้าวหอมมะลิอยู่ที่ตันละ 15,000-16,000 บาท และข้าวขาวจะอยู่ที่ตันละ 7,000-8,000 บาท

ภาพ และข้อมูลจาก