News-342561

คมนาคม-ท่องเที่ยวเร่งเชื่อมเส้นทางเมืองรอง


  • วันที่ 15 มกราคม สำนักข่าว INN รายงานว่านายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงการท่องเที่ยว โดยในส่วนกระทรวงคมนาคม ได้มีแผนพัฒนาการก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งทางถนน ราง น้ำ  และอากาศ รวมทั้งการจัดการระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะเมืองรองจำนวน 55 จังหวัด ที่นักท่องเที่ยวไทยสามารถนำค่าใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวไปลดหย่อนภาษีเงินได้สูงสุดคนละ 15,000 บาท ซึ่งจะมีการหารือร่วมกันระหว่าง 2 กระทรวงอีกครั้งในวันศุกร์นี้
  • กรณีการร้องเรียนเรื่องราคาอาหารและเครื่องดื่มในท่าอากาศยาน นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้สั่งการให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด หรือ ทอท.ตรวจสอบราคาให้เป็นไปตามสัญญาสัมปทานในอัตราสูงกว่าที่จำหน่ายในท้องตลาดไม่เกิน 25 % นอกจากนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเข้ามาช่วยประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวรับทราบถึงจุดจำหน่ายอาหารราคาถูกในสนามบินมากขึ้นทั้งดอนเมืองและสุวรรณภูมิ

ภาพ และข้อมูลจาก