News-382561

ครม.เปิดทำสมาร์ทวีซ่าดึงต่างชาติทำงานลงทุนไทย


  • วันที่ 16 มกราคม สำนักข่าว INN รายงานว่านายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ว่า ที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบดำเนินการสมาท์วีซ่า หรือ วีซ่าประเภทพิเศษ เพื่อดึงดูดชาวต่างชาติที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือ ผู้บริหารระดับสูงเข้ามาทำงานในไทย หรือ ลงทุนในไทยใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งคาดว่าจะทำให้เพิ่มโอกาส การเรียยนรู้เทคโนโลยีและแหล่งเงินทุนของคนไทย เร่งการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย กระตุ้นการลงทุนในสาขาที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เสริมความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น เพื่อก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยจะเริ่มเปิดให้ขอวีซ่าได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป 
  • สำหรับคุณสมบัติและสิทธิประโยชน์ของ สมาร์ทวีซ่า จะแบ่งเป็น 4 ประเภท ตามสายการลงทุน
  • กระแสโซเชียลมีเดีย ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่า รัฐบาลจะลดบทบาทการทำงานของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. นั้น เรื่องดังกล่าวรัฐบาลยืนยันว่า ไม่ได้มีเป้าหมายจะลดบทบาทหรือการทำงานของ ปตท. และ กฟผ. และยังคงให้ทั้งสองบริษัททำหน้าที่ต่อไป แต่ทั้งนี้ รัฐบาลมีแผนที่จะเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาลงทุนในธุรกิจพลังงานมากขึ้น เพื่อให้มีการแข่งขันที่เหมาะสมและชดการผูกขาดในตลาด เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดีที่สุด

ภาพ และข้อมูลจาก