News-432561

เศรษฐกิจจีนขยายตัว 6.9% เมื่อปีที่แล้ว


  • วันที่ 19 มกราคม สำนักข่าว VOA รายงานว่าเศรษฐกิจจีนขยายตัว 6.9% เมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งเพิ่มขึ้นจากระดับ 6.7% เมื่อปี ค.ศ. 2016 และถือเป็นครั้งแรกในรอบ 7 ปีที่เศรษฐกิจจีนมีการเติบโตเพิ่มขึ้นแบบรายปี และมากกว่าระดับ 6.5% ที่ผู้จัดทำนโยบายของกรุงปักกิ่งคาดการณ์ไว้
  • สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน เปิดเผยตัวเลขในวันพฤหัสบดี โดยระบุว่าการขยายตัวดังกล่าวเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของการส่งออก ซึ่งเพิ่มขึ้น 10.8% จากปีที่แล้ว รวมทั้งการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น

ภาพ และข้อมูลจาก