News 48/2560

อสังหาฯมองปี61เติบโต


  • วันที่ 2 ตุลาคม สำนักข่าว INN รายงานว่านายอธิป พีชานนท์ นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร เปิดเผยกับสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า จากมุมมองเศรษฐกิจของหลายฝ่ายที่คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2561 จะสามารถขยายตัวได้มากกว่าร้อยละ 3.8 นั้น เชื่อว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปีหน้า สามารถเติบโตอย่างชัดเจนมากขึ้นกว่าปี 2560 ที่มี
  • ปัจจัยมากระทบต่อจิตวิทยาของผู้ซื้อ รวมถึงความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจและภัยพิบัติ ภาคการเกษตร แต่ในปีหน้าเชื่อว่าปัจจัยลบจะไม่รุนแรง  ปัจจัยสนับสนุนจากการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC ที่มีความชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม ภาครัฐมีการประมูล ลงทุนก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าในหลายเส้นทาง ซึ่งจะเป็นปัจจัยกระตุ้นให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2561 คึกคักมากยิ่งขึ้น                     

ภาพ และข้อมูลจาก