News 57/2560

ธนาคารโลกปรับเพิ่มGDPไทย 3.5%


  • วันที่ 4 ตุลาคม สำนักข่าว INN รายงานว่านายชูเดียร์ แชตตี้ หัวหน้านักเศรษฐศาตร์ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ธนาคารโลก เปิดเผยรายงานเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ฉบับเดือนตุลาคม ว่า การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกส่งผลบวกต่อเศรษฐกิจประเทศที่กำลังพัฒนาในภูมิภาคฯ ทั้งการฟื้นตัวของสินค้าโภคภัณฑ์ และการค้าระหว่างประเทศ ทำให้มีการปรับประมาณการณ์เศรษฐกิจในภูมิภาคฯ ปี 2560 เติบโตร้อยละ  6.4 เพิ่มขึ้นจากคาดการณ์เมื่อเดือนเมษายนที่อยู่ระดับร้อยละ 6.2 และประเทศไทย เติบโตได้ดีกว่าที่คาดการณ์เอาไว้ เนื่องจากภาคการส่งออก และการท่องเที่ยวที่เข้มแข็ง คาดว่าจะเติบโตร้อยละ 3.5 
  • เศรษฐกิจไทยยังมีอัตราการเติบโตที่ต่ำที่สุดในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ในอาเซียน อันดับหนึ่งคือ กัมพูชา คาดว่าเศรษฐกิจขยายตัวร้อยละ 6.8 รองลงมาเป็นลาว ขยายตัวร้อยละ 6.7 และ ฟิลิปปินส์ ขยายตัวร้อยละ 6.6 ตามลำดับ 

 ภาพ และข้อมูลจาก