News 81/2560

ไทย-ยูเครนขยายการค้า ลงทุนระหว่างกัน


  • วันที่ 13 ตุลาคม สำนักข่าว INN รายงานว่านางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลัง เอกอัครราชทูตแห่งยูเครนประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ ว่า ทั้งสองฝ่ายได้หารือลู่ทางการขยายโอกาสทางการค้าการลงทุน และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน  ผ่านกรอบต่างๆ ทั้ง พหุภาคี ภูมิภาค และทวิภาคี โดยกระทรวงพาณิชย์ ได้เชิญชวนให้นักลงทุนชาวยูเครนมาลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ซึ่งไทยมุ่งสร้างให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ทันสมัยของอาเซียน และมีมาตรการดึงดูดการลงทุนที่รัฐบาลพร้อมให้สิทธิพิเศษส่งเสริมการลงทุนที่เน้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่เน้นการวิจัยและพัฒนาที่ยูเครนมีความเชี่ยวชาญ อาทิ อุตสาหกรรมการบิน และอุตสาหกรรมอวกาศ
  • โดยยูเครนเห็นว่าไทยเป็นคู่ค้ารายสำคัญ และมีโอกาสที่จะขยายการค้าการลงทุนระหว่างกันมากขึ้น รวมทั้งเห็นพ้องที่ยูเครนจะใช้ไทยเป็นประตูการค้าไปสู่อาเซียน เช่นเดียวกับที่ไทยจะใช้ยูเครนเป็นประตูการค้าไปสู่ภูมิภาคยุโรป

ภาพ และข้อมูลจาก