News 83/2560

ธนาคารโลกแนะรัฐบาลทั่วโลกทุ่มงบการศึกษา


  • วันที่ 13 ตุลาคม สำนักข่าว VOA รายงานว่านายจิม ยอง คิม ผู้อำนวยการใหญ่ธนาคารโลก หรือ World Bank เปิดเผยการวิจัยฉบับล่าสุดในเวทีประชุมหารือระหว่างธนาคารโลก และการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF ที่กรุงวอชิงตัน แนะให้รัฐบาลทั่วโลกให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อันเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก ในภาวะที่นานาชาติเผชิญกับความผันผวน และความแย้งทุกด้าน
  • ผู้อำนวยการใหญ่ธนาคารโลก ยังเสนอให้ผู้นำและรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจของนานาประเทศ พิจารณาการทุ่มงบประมาณเพื่อการศึกษาและการวิจัยและพัฒนา ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาและการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้มากกว่าการอีดฉีดเงินลงในระบบการเงินโลกโดยตรง

ภาพ และข้อมูลจาก