News 89/2560

กรอ.เผยร้องเรียนโรงงาน 9 เดือน 468 เรื่อง 


  • วันที่ 16 ตุลาคม สำนักข่าว INN รายงานว่านายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เปิดเผยถึงเรื่องร้องเรียน  เกิดจากการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมในช่วง 9 เดือนแรกที่ผ่านมา ( มกราคม - กันยายน 2560 ) พบว่า มีเรื่องร้องเรียน 468 เรื่อง เพิ่มขึ้น 2.63% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มี 456 เรื่อง  
  • โดยปัญหาร้องเรียนส่วนใหญ่ เกิดจากการที่โรงงานบางโรงลักลอบไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือไม่ดำเนินมาตรการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กลิ่นเหม็น เสียงดัง  ฝุ่นละออง ไอสารเคมี  กากของเสียอันตราย สิ่งปฏิกูล ประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาต ทำงานกลางคืน สั่นสะเทือน ตามลำดับ  โดยจังหวัดที่มีการร้องเรียนมากที่สุด คือ  กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร ชลบุรี ปทุมธานี ตามลำดับ ส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทโลหะ อุตสาหกรรมอาหาร ยานพาหนะและอุปกรณ์ เครื่องจักรและเครื่องกล

ภาพ และข้อมูลจาก