News 96/2560

พณ.ปัดหารือขยายวงเงินบัตรสวัสดิการรัฐ


  • วันที่ 17 ตุลาคม สำนักข่าว INN รายงานว่านายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยืนยัน รัฐบาลและรองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จตุศรีพิทักษ์ ยังไม่มีการหารือ หรือพูดคุยใดๆ เกี่ยวกับการขยายวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่มีการโยกเงินจากเรื่องการเดินทาง หรือ ค่าใช้จ่ายใดๆ มาเข้าวงเงินสำหรับการใช้จ่ายในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค  และจะไม่มีการดำเนินการแจกเงินสด เพราะเห็นว่าผู้มีรายได้น้อยอาจจะนำเงินไปใช้ผิดประเภท ส่วนร้านค้าแผงลอยนั้น ที่ใช้บัตรไม่ได้เพราะจะยกระดับร้านค้าให้มีมาตรฐาน เข้าสู่ระบบ และวัตถุประสงค์ คือไม่ได้ต้องการให้นำบัตรไปซื้ออะไรก็ได้ทั่วประเทศ 
  • โดยภายใน 1 เดือน จะมีประเมินผลของโครงการอีกครั้ง ว่าจะเพิ่มเติมในส่วนใดหรือไม่ พร้อมยืนยัน ว่าโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ได้เอื้อประโยชน์แก่ร้านค้า หรือ ผู้ผลิตรายใหญ่เท่านั้น เพราะร้านค้ารายเล็กก็มีการติดตั้งเครื่อง EDC และการพิจารณาการติดตั้งเครื่อง หรือร้านค้าเข้าร่วมโครงการจะดูจากจำนวนผู้ถือบัตรในพื้นที่เป็นหลัก

ภาพ และข้อมูลจาก