The Earth of Regeneration

"The Earth of Regeneration เป็นหนังสือที่กล่าวถึงการฟื้นฟูโลก จากแผ่นดินไหวทำให้มหาสมุทร และภาคพื้นทวีปแยกตัวออกจากกันเหมือนโลกกำลังฟื้นฟู"

ผู้เขียน  ปิยะณัฐ  อมรกิตติพานิช : อนาลิช